Zoeken in acta/handelingen van synodes

Op deze pagina kunt u zoeken in de acta/handelingen van de synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. De verslagen van de triosynoden over de perioden 1973-2003 zijn sinds maart 2014 toegvoegd. Lees ook de sectie Hoe kan ik het best zoeken?

Powered by Digibron