Zoeken in acta/handelingen van synodes

Op deze pagina kunt u zoeken in de acta/handelingen van de synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. De verslagen van de triosynoden over de perioden 1973-2003 zijn sinds maart 2014 toegvoegd. Lees ook de sectie Hoe kan ik het best zoeken?

Acta van de synodes van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Handelingen van de synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk
Handelingen van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk
Powered by Digibron